طراحی، مهندسی، مدیریت و فروش

طراحی، مهندسی، مدیریت و فروش

آخرین رویدادها در تکاپو

آخرین رویدادها در تکاپو

آخرین اخبار صنعت سیمان

آخرین اخبار صنعت سیمان

پروفایل شرکت

خدمات

تجربیات

سهامداران

درباره ما

 تکاپو یک شرکت بین المللی چند منظوره است که در تمام مراحل صنعت سیمان فعالیت دارد همچنین در فروش، تحویل و آموزش تجهیزات سنگین در صنایع دیگر .

از راه اندازی یک کارخانه جدید تا بازسازی کارخانه موجود، از نصب تجهیزات مدرن تا تحویل سریع قطعات با کیفیت، از برنامه ریزی امکان سنجی و طراحی تا مشاوره فنی، مدیران، مهندسان و نیروی انسانی متخصص تکاپو آماده برای فعالیت درهر گونه پروژه می باشند.

 مشتریان بالقوه ما می توانند اطمینان داشته باشند که شرکت تکاپو به هر نحوی مشتریان خود را راضی نگه خواهد داشت البته در راستای منطق و قانون.

هر چند  شرکت تکاپو دارای ذهنیت سود آوری است، این شرکت هرکاری در توان خود انجام خواهد داد تا ضوابط روابط انسانی و محیط زیست حفظ شود.

سودمندی ما با بستگی به اشخاصی دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم  با آنها رابطه کاری داریم. بنابراین ما بهترین سعی خود را خواهیم کرد که رابطه کاری را در سطح دوستانه و قابل بقا نگه داریم.