سیمان پیوند گلستان

 

سیمان پیوند گلستان

  

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
1 شمع زنی 449 حلقه پیوند گلستان عملیات اجرایی تکمیل شده

شماره نام پروژه مشتری نوع قرارداد وضعیت
2 اجرای ساختمان پیوند گلستان مدیریت پروژه اجرا تکمیل/ مدیریت پروژه در پایان

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
3 تجهیز ماشین آلات خط تولید 3383 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
3-1 آسیاب مواد خام 1130 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
3-2 پخت( کولر، پری هیتر، کوره) 1233 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
3-3 آسیاب سیمان 1020 پیوند گلستان فروش تکمیل شده

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
4 نصب ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 6131 پیوند گلستان عملیات اجرایی تکمیل شده

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
5 سازه فلزی تولید
(خط تولید)
2561 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
6 نصب سازه 1768 پیوند گلستان عملیات اجرایی تکمیل شده

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
7 سازه فلزی کارخانه (انبار خاک) 1400 پیوند گلستان فروش تکمیل شده