تجهیزات و ماشین آلات

 تجهیزات و ماشی آلات موجود در کارگاه های تکاپو:

شرکت تکاپو کاملا مجهز است از عهده هر کاری برآید علی رغم اندازه و محدوده عملیات.  اکثر واحدها و سیستم ما در ذیل ذکر شده است:

دو جرثقیل 25 تن

دو جرثقیل 15 تن

یک جرثقیل 5 تن

دو لیف تراک

یک گیوتین

 دو جرثقیل برجی

یک دستگاه جوشکاری کربن دی اکسید

پنج دستگاه برش پلاسما

یک دستگاه برش خودکار

دو کمپرسور

یک کانتینر رنگ

سه واحد نازل رنگ

دو کانتینر سند بلاست

پانزده رکتیفایر

25 واحد دستگاه جوش

سی و پنج کپسول هوا

 پانزده جرثقیل زنجیره ای

چهار دوربین

بیست سیستم کامپیوتری

بیست دستگاه آسیاب کننده برقی

دو واحد گردش

دو تراکتور گردش

چهار کامیون کانتینر

سه دریل صنعتی با پایه

پنج کامیون وانت

دو ژنراتور الکتریکی

مدیر های اجرایی بسیار مجرب تکاپو، مهندسین، برنامه ریزان و طراحان کارشناس، همراه با کادر بازاریابی مطلع و نیروی کاری کوشا، اطمینان ایجاد می کنند که طرز عمل کاری ما همیشه پیشرو استانداردهای صنعت قرار گیرد.