تجربیات

تکاپو به گذشته خود افتخار می کند و قصد دارد روند موفقیت خود را در آینده نیز ادامه دهد. در زیر لیست کاملی از پروژه های به پایان رسیده ذکر شده اند:
• شمع ریزی: 449 حلقه، فاز عملیاتی، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2005-2008
• عملیات سیویل: مدیریت و اجرا، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2006-2009
• تامین و ساخت تجهیزات خط تولید و ماشین آلات: 3383 تن حجم کار، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2007-2010
• نصب و راه اندازی تجهیزات و خط تولید ماشین آلات: 6150 تن حجم کار، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2007-2010
• تامین و ساخت اسکلت فلزی برای خط تولید: 3977 تن حجم کار، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2007-2011
• نصب اسکلت فلزی: 3993 تن حجم کاری، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2008-2009
• ساخت و نصب استراکچر فلزی مخروطی انبار خاک: 1400 تن حجم کاری، کارفرما سیمان پیوند گلستان، 2008-2009
• شمع ریزی: 370 واحد فاز عملیاتی، کارفرما سیمان شرق، 2008-2009
• عملیات سیویل خط توسعه: کارفرما سیمان شرق، 2007-2010
• ساخت و تامین تجهیزات و ماشین آلات خط تولید: 2609 تن حجم کار، کارفرما سیمان شرق، 2010-2012
• ساخت و نصب سازه های فلزی در خط تولید: 5267 تن حجم کار، کارفرما سیمان شرق، 2010-2011
• طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل خط تولید طرح توسعه : کارفرما سیمان شرق، 2011-2013
• تکمیل طراحی، ساخت و تامین و نصب سازه های فلزی، ماشین آلات، تجهیزات برق و کنترل کارخانه کک، شرکت کک سبز خرمشهر، سال های 1380-1373
• ارائه خدمات مدیریت طرح و مشاوره فنی برای شرکت احداث صنعت در پروژه ها و پروژه سیمان سروآسول ونزوئلا، 2016 – 2018.