ارتباط با ما

شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپو

 

آدرس:

ایران، تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی ، خیابان پرچم، پلاک 117

تلفن:

1198 6694 21 98+

فاکس:

9465 6612 21 98+

ایمیل:

info@takapoo-co.com